2023-banebooking-760x646

Sådan reserverer du en bane

Reservering af baner – både udendørs og indendørs – sker enten via Banebooking eller på booking-skærmen i klubhuset / indendørshallen.

  • Baner kan kun reserveres af medlemmer med gyldigt banekort og pinkode.
  • En bane kan kun reserveres for 1 time ad gangen og højest 13 dage forud.
  • Der kræves mindst 2 medlemmer til at reservere en bane.
  • Til reserveringen må kun anvendes de pågældende spilleres egne medlemsnumre.
  • En banereservering bortfalder, når de, der har reserveret banen, ikke har taget denne i brug 10 min. efter starttidspunktet.
  • Overskrides fristen, står banen til fri afbenyttelse for klubbens øvrige medlemmer.
  • Husk at afmelde, hvis du ikke skal bruge din bane
  • I forbindelse med afvikling af holdkampe kan det forekomme, at alle 9 baner inddrages til dette formål. Endvidere kan bestyrelsen give tilladelse til, at specielle arrangementer lægger beslag på alle 9 baner

Tips til bookingsystemet

Når du har logget ind med dit medlemsnr og pinkode, kan du under menupunktet “Din profil” se dine medlemsinformationer, som er registreret. Hvis de oplysninger, der står der, ikke længere passer, vil du gøre alle en stor tjeneste ved at rette dem.

Hvis du har en e-mail-adresse, kan du sætte et flueben i feltet ”Jeg vil gerne modtage bekræftelser på bookinger via e-mail”, så vil du fremover, hver gang dit medlemsnr har været brugt til en booking, få en e-mail om reservationen. En nem og hurtig både at oplyse din makker om hvilken dag, klokkeslæt og bane, I skal spille.

Du har også her mulighed for at vælge, om du vil se baneoversigten for udendørs eller indendørs banerne, når du har logget dig ind.

Fuldtids Senior spillere

Seniormedlemmer kan reservere baner indenfor samtlige tidspunkter fra kl. 7.00 til kl. 22.00

Juniorspillere

Juniormedlemmer kan reservere på lige fod med fuldtids senior medlemmer.

Formiddagsspillere

Formiddagsmedlemmer kan kun reservere/spille på hverdage indtil kl. 15.00 hvor spillet skal være afsluttet.

Overtrædelse af reglerne for banereservering kan medføre enten karantæne eller eksklusion.