Vil du/I prøve boldmaskinen?

Udlejning af maskine og bolde for 1 time ad gangen sker efter aftale for 60 kr.
Peter Ravn står for udlejningen og han kan kontaktes på e-mail: peter.ravn@egekom.dk eller sms til 72597824
Reservation sker mindst 1 uge før brug.

Ved aftalens indgåelse, indbetales 60 kr. på klubbens konto i Arbejdernes Landsbank, registreringsnummer 5329, konto 0243395. Oplys medlemsnummmer og fornavn i forbindelse med betalingen.

Peter Ravn vil orientere om korrekt brug og opbevaring af maskinen samt aflevering af nøgler m.v.

God træningslyst

Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub