Trænerbørs

Lav selv en træningsaftale med en af vores trænere.

Nu kan du/I selv indgå en træningsaftale med en af vores 5 seniortrænere. Aftalen indgås først mundtligt med træneren. Dernæst bekræfter du aftalen elektronisk, så den valgte træner og klubbens administration får orientering om aftalens omfang.

Timeprisen for alle 5 trænere er 360 kr. og omfatter træk på én af trænerne i 1 time, samt anvendelse af foreningens bolde, boldmaskine og andre remedier, der benyttes ved træning.

Du kan tegne dig for følgende løsninger, hvor der er rabat på 5 klip og 10 klip:

  1. Én banetime til 360 kr.,
  2. 5 banetimer til 1.750 kr.,
  3. 10 banetimer til 3.360 kr.

Du afgør selv, om det skal være enetimer, eller om du vil anvende tiden sammen med én eller flere andre medlemmer. Vi anbefaler dog, at der ikke er flere deltagere end 4 ad gangen og at I har nogenlunde samme niveau og målsætning med forløbet.

Med hensyn til banebooking skal den aftaleansvarlige og den valgte træner selv reservere tider. Til dette formål er de 5 trænere i trænerbørsen hver tildelt et ekstra banereservationsnummer.

Klubben og træneren tager sig af alle de øvrige praktiske forhold vedr. træning og administration af forløbene.

Du kan se en oversigt over trænerne og deres profiler her.

Sådan indgår du en træningsaftale:

  1. Aftale indgås mundtligt imellem træner og medlem(mer) – I skal aftale antal gange og tidspunkter.
  2. Aftalen bekræftes overfor klubben ved at udfylde og sende formularen herunder (kopi af aftalen sendes automatisk til dig selv og klubbens administration).
  3. Du indbetaler straks det aftalte beløbpå konto 5329-243395 i AL-Bank under mærket ”Medlemsnummer og navn”.
  4. Den aftalte træning afvikles som aftalt med træneren.

OBS: Det forudsættes at træningsforløbene er afviklet inden udendørssæsonen starter – dvs. senest 30. april 2018