rt-1999-jpg
Klubhuset i 1999

Om klubhuset

Tennisklubbens klubhus ligger i forbindelse med vores 9 udendørs baner på Rødovre Parkvej 475, 2610 Rødovre.

Klubhuset

Klubhuset består kort fortalt af en:

  • stueetage, som indeholder omklædningsrum, opholdsrum, terminal til banebooking, køleskab til vand og øl, samt et aflåst kontor.
  • første sal er der et større møderum, som også bruges til klubbens arrangementer. Fra første sal er der udgang til klubhusets
  • overdækkede terrasse, hvor der også er adgang til via en udvendig trappe.
    I forbindelse med klubhuset råder tennisklubben over et aflåst materialeskur.

Klubhuset tilhører Rødovre Kommune, som stiller dette til rådighed for tennisklubben. Kommunen varetager den overordnede vedligeholdelse af klubhuset, mens tennisklubben selv varetager mindre forefaldende vedligeholdelsesopgaver.

Reglerne for anvendelse af klubhus og køkken er ganske enkle:

  • Klubhuset er ikke beregnet til arrangementer af privat karakter
  • Du skal rydde op og gøre rent efter dig!
  • Du må ikke efterlade madvarer i køleskabene efter endt arrangement!

Kommunen varetager rengøring mandag til fredag, men medlemmerne er selv ansvarlige for oprydning og fejning (grus) samt i det hele taget at efterlade klubhuset i den stand, man selv ønsker at møde det i. Klubben står selv for rengøring af køkken og kontor.

Grusfrit klubhus

Klubhuset skal holdes så grusfrit som muligt. I omklædningsrummene og på første sal er der forbud mod ”grussko”.
I øvrigt opfordres alle til at feje grus, når dette er relevant.

Adgang til klubhuset

Alle medlemmer har adgang til klubhuset og opfordres til at anvende dette mest muligt. Det nøglekort, der giver adgang til udendørsbanerne, kan også åbne klubhusets hoveddør i sommersæsonen.
Alle medlemmer har således adgang til banebooking, omklædningsrum, køleskab til medbragt vand og øl, samt 1. sals lokale og terrasse.
Når sommersæsonen er slut, låses adgangen til såvel banerne som klubhuset, og adgang kan kun ske med en særlig vinternøgle.

Førstehjælpskasse er placeret i køkkenet.

Adgang til kontor, køkken og materialeskur

Klubbens ledere har nøgle til kontor, køkken og materialeskur.
Materialeskurets anvendelse i sæsonen er først og fremmest til trænerne. Desuden bruges skuret til diverse opbevaring.

Adgang til banebooking

Alle medlemmer har adgang til brugerbetjening af banebookingsystemet.

Selve systemet og dets internetforbindelse er i et aflåst rum. Af driftsikkerheds hensyn er det besluttet, at kun den IT-ansvarlige har adgang til dette.

Adgang om vinteren

Denne adgang er meget begrænset, idet adgangsbehov heller ikke er særlig stort.
Formand og næstformand har nøgle

Fælles arbejdsdag

For at have et dejligt og velfungerende klubhus arrangerer klubklubhusudvalget en eller to arbejdsdage i foråret, med det formål at få foretaget en ordentlig oprydning og rengøring ovenpå vinteren og for at få vedligeholdt klubbens inventar og lokaler med maling og mindre reparationer.