Adgang til hallen i sommerperioden

Udvidet adgang til tennishallen sommeren 2022 – 16 uger á 6 timer pr. dag

I forlængelse af generalforsamlingen den 8. marts hermed orientering om, at vi i 4 af de 5 måneder den kommende sommer tager hallen i brug 6 timer dagligt.

Læs venligst vedhæftede opslag grundigt og tag et print, så du til enhver tid er klar over, hvordan hallen anvendes af dig. Klik her for at få kopi.

Alle brugere af hallen skal respektere vilkårene for at færdes der. Både med hensyn til perioder, renlighed og respekt for, hvilke aktiviteter, der har fortrinsret, hvis det skulle regne en dag, hvor alt spil må koncentreres på de tre baner, vi har til rådighed indendørs.

Hvis en holdleder sammen med modstanders holdleder finder frem til, at en kamp i Rødovre kan kræve brug af hallen, skal modstandernes spillere orienteres om, at spil i hallen fordrer sko og tøj til såvel grus som hal. Særlig instruks følger fra holdturneringsudvalget om dette.

Husk at anskaffe dig en nøglebrik ved at deponere 200 kr. i bookingsystemet, så du kan komme ind i hallen. Nøglebrikken kan først anvendes udendørs, når kontingentet for heltidsmedlemskab sommeren 2022 er på plads.

Bestyrelsen