Covid-19 retningslinjer for brug af hallen

Covid-19 retningslinjer for anvendelse af hallen vinteren 2020 – 2021:

Smitten med Covid-19 har nu atter bredt sig over hele landet. Torsdag den 1. oktober gik vintermedlemmerne indendørs i hallen, hvor vi kan spille fra kl. 6.00 om morgenen til kl. 23.30 hele 7 måneder.
Det er vigtigt, at Covid-retningslinjerne overholdes endnu mere nidkært end tidligere.

Ud over at overholde de generelle retningslinjer om at holde afstand, spritte hænder jævnligt og ikke møde frem, hvis man er syg, skal vi primært være i hallen for at spille tennis.

Der er af kommunens administration målt op, at der højst kan være 4 personer i hvert af de to omklædningsrum ad gangen. På balkonen højst 14 personer ad gangen. De nævnte tal er maksimums-tal, hvorfor I opfordres til i videst muligt omfang at klæde om og bade derhjemme. Er man på balkonen, drikker man som hovedregel medbragte drikkevarer og spiser tilsvarende medbragt mad.

Vi håber dermed at kunne undgå, at der sker smittespredning i hallen.

Mvh. Bestyrelsen