Forarbejdet til omlægning af udendørsbaner startet

I løbet af foråret 2022 skal det afgøres præcist, hvordan udendørsanlægget skal renoveres. Kommunen har i september 2021 meddelt os, at den agter at renovere de 9 udendørsbaner – herunder at gøre 4 til helårsbaner – i løbet af 2023. Men den fælles opgave med at specificere den endelige omlægning kører her i 1. halvår 2022.

Bestyrelsen har derfor suppleret sig med 4 erfarne medlemmer i en såkaldt følgegruppe. Gruppen består af:

Nina Gemal – motionistudvalget – telefon: 20 30 34 39
Einar Schwarz – junior- og eliteudvalget – telefon: 28 62 78 73
Lars Ahlstrand – mangeårigt medlem – telefon: 40 12 31 40
Peter Ravn Larsen – mangeårigt medlem – telefon: 72 59 78 24
Torben Sejer Larsen – bestyrelsen – telefon: 29 45 22 40
Helle Christensen – næstformand – telefon: 61 67 18 54
Poul Lundberg Andreasen – formand – telefon: 20 21 99 13

Læs mere om følgegruppens opgaver ved at klikke her.
Og om Red Plus baner ved at klikke her
Der er endnu mere om Red Plus baner i denne præsentation.

Mvh. Bestyrelsen