Julehilsen fra bestyrelsen

Kære Medlem.

Endnu et udfordrende år præget af Covid-19-restriktioner afsluttes med, at vi får lov til at blive i hallen, men selvfølgelig skal overholde alle regler for at undgå at smitte og at blive smittet.

Året 2021 har på trods af modgangen budt på mange gode stunder
Atter i år har vi indrykket en Jule- og Nytårsannonce i Rødovre Lokalnyt. Klik for at læse den her. Vi har grund til at være glade for de resultater, som vi sammen har leveret i løbet af året. Så EN STOR TAK til alle, der har hjulpet til med dette.

Men 2022 bliver endnu mere spændende
Bestyrelsen har nedsat en følgegruppe, der skal assistere bestyrelsen med det næste års arbejde med renoveringen af udendørsanlægget. P.t. har vi et håb om, at arbejdet går i gang næste efterår, så anlægget står klart til brug i april 2023. Derudover har det nyvalgte motionistudvalg barslet med et Årshjul for 2022, som vi kører efter. Aktiviteter fra junior- og eliteområdet kobles på dette.

Årets ordinære generalforsamling finder sted den 8. marts 2022 på Rødovregård. Har du et forslag til dagsordenen, skal det for at kunne behandles på generalforsamlingen være indsendt til klubbens formand senest d. 31. januar.

Glædelig jul og godt nytår 2022
Bestyrelsen for Rødovre Tennisklub