Medlemsundersøgelsen – rapport og resumé

Klubhusets og andre fællesområders betydning for udvikling af klublivet?

I løbet af sommeren 2023 fik vi lavet en medlemsundersøgelse af, hvad vi bruger klubhuset og øvrige fællesområder til. Og hvordan vi får udviklet klublivet på dette vigtige felt også?

Rapporten er lavet af DGI Storkøbenhavn som et led i Kommunens partnerskabsaftale for at forbedre idrættens tilbud til børn og unge i Kommunen. Der foreligger en rapport og et resumé, som du kan læse her: 

Se rapport
Se resumé

I bestyrelsen er vi glade for den høje svarprocent og de klare tendenser, som rapporten fremhæver. Hvis du har interesse i dette område, bedes du henvende dig til medlemmer af klubhusudvalget og/eller bestyrelsen. Vi vil også omtale rapporterne på vores Facebook-side, hvor du/I kan kommentere på de forhold, som har jeres særlige interesse.

Stor tak til DGI Storkøbenhavn og Rødovre Kommune for at have leveret dette udviklingsarbejde.

Mvh. Bestyrelsen