Nye Corona-retningslinjer pr. 28/10 – opdateret

Nye Corona-retningslinjer gældende fra 28. oktober 2020

Efter yderligere dialog med Idrætssekretariatet og løbende orientering fra DIF/DTF er retningslinjerne fra 3. oktober hermed rettet til med øjeblikkelig virkning som følger: 
(Klik for at se grafik over myndighedernes retningslinier)

Mundbind under ophold i hallen, men ikke i spillezonerne.
Den vigtigste konsekvens af de nye retningslinjer er, at alle skal bære mundbind, når de træder ind i hallen. Dette skal bæres under ophold på gange, i omklædningsrum og på balkonen. Når man sidder ned på balkonen eller spiller tennis på en af de tre baner, kan mundbindet således tages af.
 
Hvordan overholder vi forsamlingsforbuddet under almindelig træning og spil?
Forsamlingsforbuddet er den 26. oktober sænket fra 50 til 10 personer for personer over 21 år. Børn og unge under 22 år er stadig omfattet af grænsen på 50 personer.

Dette har ingen betydning for afvikling af normal træning og spil, uanset om det er juniorer, elite eller motionister, som vi taler om.

Hallens 3 baner udgør fremover hver sin zone, som hver kan indeholde op til 10 personer. Alle, som spiller på faste baner, kan således fortsætte som hidtil, så længe der ikke er mere end 10 personer på den enkelte bane. (og normalen er jo 2-5 personer ad gangen).

Idrætssekretariatet vil i denne uge rette skiltning og afskærmning til i hallen, så disse tilpasses de nye vilkår. Der bliver således lavet en tegning, der anviser særskilt adgang til/fra de enkelte baner. Tegningen kan ses ved at klikke her eller findes som opslag i hallen.

Ud over at overholde de generelle retningslinjer om at holde afstand, spritte hænder jævnligt og ikke møde frem, hvis man er syg, skal vi derfor primært være i hallen for at spille tennis.
 
Ophold på arealer uden for banerne.
Der er af kommunens administration tidligere målt op, at der højst kan være 4 personer i hvert af de to omklædningsrum ad gangen. På balkonen vil der fremover nu højst kunne opholde sig 10 personer ad gangen.

Gangen, indgangspartiet samt trappen til opholdsbalkonen er kun beregnet til passage, da ingen må tage fast ophold der.

Er man på balkonen, drikker man som hovedregel medbragte drikkevarer og spiser tilsvarende medbragt mad. Ryd op selv, så der ikke sker smittespredning igennem ikke-opryddet emballage!

Forældre til børn kan kun opholde sig på balkonen under overholdelse af reglerne for ophold her. Er der for mange forældre til overholdelse af 10 personersreglen, må disse opholde sig på parkeringspladsen uden for hallen.

Vi anbefaler i øvrigt også, at alle spillere klæder om hjemme og i videst muligt omfang undgår at tage bad i hallen.

Afvikling af holdturnering og andre turneringer.
Et særskilt regelsæt er på vej fra DTF/DGI Tennis, der er i forhandlinger med Kulturministeriet herom. Regelsættet kan komme inden for 2-7 arbejdsdage, så hav tålmodighed. Vi har meldt vores ønsker ind og bringer regelsættet videre til holdlederne, straks vi har modtaget det.

Men af indlysende grunde foretager vi os denne vinter intet for at få tilskuere til holdkampe og andre konkurrencer i hallen. Dette spørgsmål vil også blive afklaret i det kommende regelsæt for afvikling af holdturnering m.v.

Fremtiden i lyset af Corona-epidemien? 
Vi håber med dette brev, at alle brugere af hallen fortsat medvirker til, at risikoen for smittespredning i hallen holdes så lavt som muligt.

Derigennem kan vi forhåbentligt undgå en komplet nedlukning som i marts og april. 

Hermed en stor tak til alle de medlemmer, der har fremsendt spørgsmål og forslag til bestyrelsen i anledning af de nye restriktioner. Det har også hjulpet til en hurtig afklaring af, hvilke principper vi nu skal færdes under i hallen.
 
I ønskes fortsat en god indendørs sæson.
 
Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub