Nyhedsbrev fra Rødovre Kommune

Nye tiltag og medarbejdere med ændrede opgaver i kulturområdet i Rødovre Kommune

Vedhæftede nyhedsbrev opdaterer os på de områder vi serviceres på fremover (klik her). Ud over oplysning om forskellige frister, er der ansat en ny medarbejder, Casper Licht, der skal koordinere vort samarbejde med skoler m.v. samt DGI-projektet. Der er i efteråret ekstraordinære muligheder for at søge tilskud i diverse puljer, da pengene ikke er brugt i år på grund af nedlukninger i 1. halvår.

Vi nærstuderer de forskellige opslag for eventuelt at søge om midler, hvor vi kan komme i betragtning. Vi modtager snart 12.100 kr. ekstraordinært til juniorområdet, hvilket er glædeligt.

Bestyrelsen