Nyt fra bestyrelsen on vintersæsonen 2020/21

Vintersæsonen 2020/21 – spillemuligheder og håndtering af kompensationsspørgsmålet

Til alle indendørs medlemmer i indendørssæsonen 2020/2021:

Indendørssæsonen 2020/2021 har desværre fået et helt andet forløb end vi i bestyrelsen på nogen måde forestillede os, da adgang til hallen blev forbudt fra 9. december 2020.

Selvom vi har gjort vort yderste for at få åbnet hallen igen og har holdt gang i udendørsbanerne i det omfang, de kunne tåle dette, anerkender vi, at sæsonen ikke har givet de spillemuligheder, som vi har forudsat.

Vi kan desværre ikke gøre regnestykket for tabt spilletid og kompensationer udefra op før om 2-3 måneder. Her er vi som alle andre afhængige af beslutninger, der ikke træffes i Tennisklubben. Det man normalt kalder en ”force majeure-situation”. Vi arbejder imidlertid fortsat på at skaffe os det fulde overblik over situationen og vil på den ordinære generalforsamling i 2. kvartal 2021 fremkomme med en redegørelse og tilhørende forslag til, hvordan vi håndterer dette.

I den forbindelse erfarer vi, at der meget snart foreligger en afklaring på, om holdturneringerne Tennis Øst og Dansk Tennis Forbund gennemføres eller nulstilles. Det alle venter på, er den endelige plan for yderligere åbning af idrætslivet i forbindelse med næste møde i Statsministeriet den kommende uge.

Du er når som helst velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem omkring dette.

Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub