Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsesmødet den 5. november peger fremad på flere felter.

”Fuld hal” for tegning betyder STOP for flere seniormedlemskaber indendørs.
På bestyrelsesmødet torsdag aften gjorde bestyrelsen status over tegning af indendørs medlemmer denne vinter. Vi har fået så mange medlemskaber på plads, at vi med øjeblikkeligt varsel stopper tegning af flere medlemskaber for medlemmer på 25 år og derover.
For juniorer – dvs. medlemmer op til 25 år – kan der stadig tegnes medlemskaber, hvis cheftrænerne har plads til dem i den organiserede træning. Men der er meget få pladser tilbage her, så vi skal kraftigt opfordre til, at I får jeres aftaler helt på plads og betaler SNAREST.

Møder med borgmester Britt Jensen.
På en idrætskonference i Viften den 24. oktober bekendtgjorde borgmester Britt Jensen, at hun og kommunalbestyrelsen søger et nyt ambitiøst samarbejde med idrætsforeningerne i Rødovre. Rødovre Kommunes organiserede idræt har en meget lav andel af borgerne som medlemmer. En udfordring vi deler med de øvrige 7 kommuner på Vestegnen. Den organiserede idræts appel til den almindelige borger skulle gerne styrkes fremover.
Borgmesteren har derfor som opfølgning på konferencen inviteret alle idrætsforeninger til 1:1 drøftelser om, hvordan Kommunen og idrætsforeningerne sammen kan rette op på situationen.
Tennisklubbens bestyrelse har taget imod en invitation om at mødes onsdag den 6. januar.
Borgmesteren har formuleret 6 skarpe spørgsmål:

  1. Hvordan kan vi sammen styrke og videreudvikle idrætten i Rødovre
  2. Hvordan kan vi få flere til at dyrke idræt?
  3. Hvordan kan vi få flere piger og kvinder til at dyrke idræt?
  4. Hvordan kan vi forbedre udnyttelsen af vores idrætsfaciliteter?
  5. Hvordan kan idrætten spille en stærkere rolle i forhold til sundhed, børn og unge?
  6. Hvordan vil I byde ind til den kommende investeringsplan og medvirke til, at vi finder en fælles vej til at lave langsigtede og fælles prioriteringer af investeringer i idrætsfaciliteterne?

Hele bestyrelsen møder op og er i gang med at kigge på den præsentationsopgave, der er tale om. Skulle du have et par gode forslag herpå, vil vi meget gerne høre fra dig.
Når der er overblik over alle input fra op til 40 foreninger, skal der foretages en prioritering af ønskerne og arbejdes videre med en revision af idrætspolitikken for Kommunen.

Borgmester Britt Jensen klar til møde med idrætsforeningerne.

Økonomi 2020-2021.
Bestyrelsen tog stilling til en revideret status for hele året. Økonomien ser ud til at blive bedre end budgetteret. Dog er noget af overskuddet fra sommersæsonen barberet væk af medlemsudviklingen indendørs. Der er indtruffet en markant øgning af indtægter fra træningsgebyrer på motionist- og veteranområdet.
Årets erfaringer tages med ind i budgettet for 2021, hvor vi fik førstebehandlingen gennemført.

Sponsorindtægter 2021.
Bestyrelsen tog også stilling til et oplæg omkring sponsorindtægter fremover samt et samarbejde med et norsk firma om behagelige og miljørigtige strømper af bambus. Når koncepterne er helt på plads, kommer I til at høre mere derom.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub