Pas på banerne – daglig vedligeholdelse

Hjælp banerne dagligt 5 minutter pr. spillerunde – så holder de til os alle i mange år

Kære bruger af udendørsbanerne

Vi har nu været i gang udendørs ca. 4 uger. Det går absolut godt på banerne med en mængde sociale, tekniske og konkurrencemæssige tiltag. Masser af plusser her!

Men vi har stadig nogle udfordringer med den daglige pasning og pleje af de 9 nye baner. Ikke alle brugere har lært sig vedligeholdelseskravene endnu!

Jac Company har udarbejdet en vejledning til dagligt vedligehold, der beskriver det arbejde, som alle vi brugere skal tage medansvaret for hver gang, vi spiller. Klik her for at læse filen om, hvad vi skal gøre hver dag.

De tre hovedpunkter er:

  • Kort vanding før spil ved meget tørt vejr; husk hele banen ud til hegnet,
  • Fyld Red Plus Finale grus i banen, der hvor gruset har sat sig og kunstgræsset stikker frem.
    • Der er en pose grus på alle baner og koste samt fejeblade m.v. til at jævne ud før vanding,
    • Vi har netop modtaget yderligere en kost til hver bane kvit-og-frit fra Jac Company, så nu kan alle komme i sving samtidigt.
  • Hæng slanger og andet udstyr (koste, fejemåtter m.v.) op, så vi kan komme rundt på banerne.

ALLE BEDES HJÆLPE TIL. Når man kan spille tennis 1-2 timer; dvs. 60-120 minutter for fuld udblæsning, kan man også overkomme 5 minutters pleje af banerne, inden næste hold tager over. Og husk at bruge egen reservationstid til denne indsats.

Via brugerbestyrelsen har vi kontakt til områdechef Carsten Molsing dels for løbende at justere arbejdsdelingen imellem Idrætssekretariatet og os brugere dels for at få mindre mangler ved grej og anlæg udbedret, så alt virker i samme retning:

AT VI SAMMEN PASSER PÅ ANLÆGGET hver dag. 

Print eventuelt bilaget ud, så du sammen med dine normale  spillepartnere kan være helt sikker på at efterleve de anbefalinger, som vi har fået fra Jac Company. Hvis vi mangler at gøre noget, hører vi gerne derom snarest muligt.

NB: Vi er på vej med den endelige løsning på den elektroniske adgang til banerne. Dertil regner vi med snart at få afklaret, hvordan vi styrer lyset på banerne sammen med Idrætssekretariatet.

Bestyrelsen for Rødovre Tennisklub