Poul Lundberg valgt til bestyrelsen for Tennis Øst

På Tennis Østs generalforsamling den 26. februar 2020 konstateredes det, at sammenlægningen af KTU og SLTU er forløbet godt. Der blev vedtaget en fælles kontingentstruktur, der stiller Rødovre Tennisklub nogenlunde som før sammenlægningen.

Der var nyvalg til bestyrelsen og vores formand – Poul Lundberg fra Rødovre Tennisklub – blev valgt ind som medlem af Tennis Østs bestyrelse for en toårig periode.

Se nærmere via denne link: https://tenniseast.dk/2020/02/27/husk-unionens-generalforsamling/

Poul fik en opfordring fra Tennis Østs bestyrelse for et par uger siden. Han glæder sig til samarbejdet med  6 andre ledere fra klubberne HIK, Gentofte, B 93, Birkerød, Dragør og Ølstykke.

Næstformand Helle Christensen og cheftræner Einar Schwarz deltog i generalforsamlingen. Vi støtter op om, at Poul blev valgt ind i Tennis Østs bestyrelse. Det kan blive et godt aktiv for Rødovre tennis at have Poul med i udvikling af Tennis Øst. Poul har de sidste år haft en stor interesse for klubudvikling, og opbygning af netværk med andre klubber, som er godt i gang på tværs af landet.

Vi ønsker Poul til lykke med valget!

På Bestyrelsens og hele Rødovre Tennisklub vegne 

PS: Hvis du ikke er helt hjemme i Dansk Tennis´ struktur, så repræsenterer Tennis Øst 37.-38.000 medlemmer i  117 tennisklubber øst for Storebælt. Det er lidt over halvdelen af de organiserede tennisspillere i Danmark.  Rødovre Tennisklub har 623 medlemmer.