RT afholder strategiseminar for hele klubben den 5.9.

På generalforsamlingen i marts lovede bestyrelsen i forbindelse med debatten om fordeling af indendørsbaner at indkalde til et klubseminar senere på året, hvor der ville være bedre tid til at diskutere fremtidige modeller for banefordeling. Henover foråret har bestyrelsen sammen med Emil Bødker fra DTF arbejdet med et oplæg til en strategidag, hvor vi ud over fordeling af indendørsbaner også kan få nogle vigtige diskussioner om klubbens udvikling generelt.

Programmet er ikke 100% på plads endnu, men overskriften bliver ”Hvor skal Rødovre Tennisklub hen de næste 5 år 2019-2023”. Vi er ved at indgå aftaler med nogle rigtig spændende oplægsholdere, der helt sikkert kan give inspiration til vores interne diskussioner, og så er det planen at der skal være nogle debatter i mindre grupper, hvor bl.a. fordeling af indendørsbaner skal behandles. Vi forventer at det endelige program bliver lagt ud på hjemmesiden i midten af august.

Bestyrelsen håber at mange medlemmer vil være med til at præge debatten så vi opfordrer alle til at møde op og give deres besyv med.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen onsdag den 5. september fra kl. 17-21. Du kan også melde dig til med det samme på formularen herunder.

Der vil blive serveret lidt spise- og drikkeligt i løbet af aftenen.

Mvh. Bestyrelsen