Runde 2 indendørs nu åben for tilmelding

Til seniormedlemmer i Rødovre Tennisklub

 

August 2017
Anden tegningsrunde indendørs vinteren 2017-18:

Søndag den 1. oktober 2017 starter den nye indendørs sæson. Du kan skaffe dig en god banetid ved at søge nu.
Der er følgende muligheder for at få fast banetid oveni retten til Fri Reservation, som er en del af kontingentet for alle indendørs medlemmer:

Medlemskab af 4-blok eller 2-blok på formiddage:

1. En 2-blok sammen med ét andet seniormedlem for 550 kr. pr. deltager. Gælder kl. 7:00-14.30 på hverdage, bemærk fri reservation for denne pris er mandag-fredag 07:00-14:30. Hvis der ønskes fri reservation alle tider, er prisen 1.050 pr deltager.
2. Du kan tegne en 4-blok sammen med 3 andre seniormedlemmer øvrig tid for 1.050 kr. pr. medlem.

For dem der allerede har en bane i runde nul eller et, spares 300 kr.

Hvis du ønsker at komme i betragtning til en 4-blok eller en 2-blok, skal du melde ind vha. vedlagte skema i postkassen i Klubhuset senest tirsdag 29/8-2017 kl 17:00.

Hent skema her og skriv det ud.

Alle indendørsmedlemmer skal have en nøglebrik. Har du ikke allerede en sådan, vil du blive opkrævet 200,00 kr. i depositum. Hvis du fik udleveret en nøglebrik sidste år, vil den fortsat virke, når kontingentet er betalt. I øvrigt skal betaling for 2. runde ske senest den 15. september 2017, da vi ellers forsøger at afsætte blokken til anden side.

Hvis du ikke bliver medlem på en af ovennævnte måder, kan du blive Frit Reservations medlem for 950 kr. alle tider. 500 kr. ved Fri Reservation på formiddage mandage-fredage. Her kan du spille med et andet ledigt medlem med mulighed for at reservere 6 dage frem. Ønsker du et sådant medlemskab, kan du bestille det ved selv af aflevere skemaet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub
Om udfyldelse af ansøgningsskemaet efterfølgende:

En fast spilletid består af en bane i 90 minutter. For at søge om en fast spilletid skal der være 4 seniormedlemmer på ansøgningen; dog kun to ved formiddagsmedlemskab.

En spiller kan kun optræde én gang og på ét ansøgningsskema.

Fordeling af tid sker efter følgende runder:

Den overordnede fordeling af spilletid er allerede sket i brugerbestyrelsen imellem Aktiv Fritid, Rødovre Kommune og Rødovre Tennisklub. Tennisklubbens bestyrelse har dernæst fordelt banetider forlods til juniorer samt de to storblokke for seniorer.

Første runde:     Lodtrækning blandt ansøgningsskemaer indsendt til tiden
Anden runde:     Lodtrækning om ikke-tegnede blokke. Her vil man også kunne ansøge om faste singlebaner i tidsrummet 22:00-23:30 mod dobbelt betaling pr. medlem.

De tider, der ikke tegnes som faste tider, kan reserveres af alle seniormedlemmer igennem Fri Reservation. Herigennem kan man reservere spilletid 6 dage frem single- og doublespil.

Gæstenummer 9999 kan ikke benyttes indendørs.

Skemaet efterfølgende udfyldes således:

1. Fulde navn og medlemsnummer på de 4 spillere påføres (2 ved formiddagsblok hverdage). Der skal kun afleveres 1 skema pr. blok,
2. Sæt et 1-tal i den tid, I helst vil have, et 2-tal for jeres anden prioritet, osv. Hvis der ikke er noget ledigt på jeres skema, når det trækkes ud, får I ikke nogen tid. Det er derfor vigtigt at udfylde med så mange prioriteter som muligt. Hvert hold får kun en tid i denne runde,
3. De baner der allerede er tildelt er markeret med et ”X”. Hvis der ud for en given tid står ”XXX” kan den ikke søges,
4. Skemaet skal underskrives af en kontaktperson og afleveres i postkassen i klubhuset senest tirsdag 29/8 kl. 17:00.
5. Skemaer, der er udfyldt med mindre end 4 personer (2 personer hverdage formiddag), vil IKKE blive behandlet.
6. Der skal opgives kontaktansvarlig for blokken. Denne får til opgave af afmelde blokken, hvis der ikke bliver anvendt og at sørge for indbetaling af kontingent for hele blokken.

NB. Specielt i weekender kan der komme turneringskampe og stævner, som medfører aflysning af forhåndsreservationen, men dette vil blive meddelt tidligst muligt.

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af skemaet, er du velkommen til at sende en mail til
Torben Sejer på torbensejer@hotmail.com.