Siddende tilskuere i hallen fra 16.1.

Herunder følger de nye retningslinjer med ikrafttræden fra søndag den 16. januar. Den vigtigste nyhed er, at vi må følge træning og spil som tilskuere, men skal sidde ned og bære mundbind.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub

“Kære Rødovre Tennis Klub

COVID-19 – opdatering af retningslinjer pr. 16.01.22.

Her ophæves restriktionerne – dog med krav om coronapas og mundbind:

  • Folkehøjskoler (korte og lange kurser) og folkeoplysende aktiviteter (aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet) mv.
  • Udendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg (siddende).
  • Museer, videnspædagogiske aktivitetscentre og kunsthaller.

Her ophæves restriktionerne – dog også med et loft over antal deltagere. Folketinget har besluttet at der må være 500 personer eller op til 1.500 personer opdelt i sektioner af maksimalt 500.

  • Biografer (loftet gælder pr. biografsal)
  • Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende
  • Teatre
  • Kulturhuse, lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes foredrag og konferencer
  • Indendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg. (kun arrangementer med publikummer mv. som i det væsentlige er siddende).

Arealkravet – Ophæves, altså hvor mange mennesker, der må være pr. kvadratmeter.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Hallerne og udendørsanlæg: Idrætsinspektør Jørgen Skriver Rasmussen, telefon nr. 36 37 94 00 – e-mail: cn11900@rk.dk
Skolerne: Rikke Magnusson, telefon nr. 36 37 76 32 – e-mail: cn20964@rk.dk
Øvrige områder/spørgsmål: Dorthe Larsen, telefon nr. 36 37 76 34 – e-mail: cn12044@rk.dk.

Med venlig hilsen

Rikke Magnusson
Kultur- og Fritidskonsulent”