Sidste indendørsmedlemsskaber 2017-18

Hvis du ikke har dit vintermedlemskab på plads her 2 uger før sæsonstart, så sker det fra nu af efter Først-Til-Mølle-princippet. Der er allerede afviklet tre tegningsrunder, hvor omkring 225 medlemmer har fået deres medlemskab på plads. Opkrævninger til de sidste af disse er på vej ud i denne uge.

Frie Reservationsmedlemskaber kan tegnes On-Line

Mange medlemmer, der endnu ikke har tegnet et indendørs medlemskab, kan med fordel tegne et Frit Reservationsmedlemskab direkte ved at anvende ONLINEBOOKING og under Klippekort/Medlemskaber  betale On-Line med Dankort.

Under Senior Vinter er der to varegrupper:

Fri Reservation Alle Tider   950 kr.
Fri Reservation Formiddag  500 kr.

On-Line under Alle Varer kan du ydermere deponere 200 kr. for en elektronisk nøglebrik. Denne giver adgang til hallen i åbningstiden kl. 7.00-23.30 i hele vintersæsonen. Dermed kan du reservere baner og komme ind i hallen.

Faste banetider tegnes på denne måde:

Hvis du sammen med andre ønsker at tegne en fast banetid, sker det ved at klikke her for at se, hvilke tidspunkter, der er ledige med henblik på tegning af 2- og 4-mandsblokke. Når du er enig med dine spillepartnere om at søge en tid, udfyldes skemaet og sendes til poul@lundberg-consulting.dk. Er tiden til disposition, bringes medlemskabet på plads snarest muligt via Medlemsservice.

Vi tegner medlemskaber, indtil vi når ”fuld hal” ved 280 medlemmer. Fra den 24. september kan der reserveres banetider indendørs i forbindelse med indendørssæsonen, hvorfor du går glip af nogle spillemuligheder ved at vente for længe.

Såfremt du endnu ikke har fået sommermedlemskabet på plads, kan dette sker for 500 kr.; 170 kr. i indmeldelsesgebyr og 330 kr. i kontingent. Man skal nemlig være sommermedlem for at kunne spille indendørs i Rødovre Tennisklub.

Spørgsmål kan stiles til én af os herunder.

Med sportslig hilsen

Poul Lundberg Andreasen Torben Sejer Larsen
Formand Formand Motionistudvalg
Telefon 20 21 99 13 Telefon 29 45 22 40 (kun aften)
poul@lundberg-consulting.dk torbensejer@hotmail.com