Team Fred 2020

Team Fred projektet med Valhøj Skole kører igennem med den sidste finansiering på plads.

I første halvår 2020 afvikler Rødovre Tennisklub tennis for 20 børn med særlige behov fra Valhøj Skole. Det er børn på klassetrinene 3.-7. klasse, der er tale om. Det afvikles som en fast del af idrætsundervisningen i to klasser på mandage og tirsdage i tennishallen kl. 12.00-13.00. Instruktører er Bertil Jønsson og Marcin Gosieniecki, der har erfaringer med dette fra IFEL-samarbejdet. 4 lærere medvirker som instruktører og har i den forbindelse også fået et grundkursus i tennis, så de fungerer desto bedre.

Det primære mål er at sætte børnene i stand til at begå sig i en idrætsklub på lige fod med andre børn. Det sekundære mål er at lære børnene at spille tennis. Det går godt med begge målsætninger. Men vi har set frem til et statusmøde med skolens medarbejdere, hvor vi kunne igangsætte planlagte sociale aktiviteter samt drøfte et sommermedlemskab i klubben, hvor nogle af børnene sammen med deres forældre bliver ”rigtige medlemmer”.

I den sammenhæng er det vigtigt, at vi netop har fået den fulde finansiering af projektet på plads. Valhøj Skole startede med at give et beløb til at dække trænerlønnen de første 10 uger, Team Fred-projektet leverer udstyr, T-shirts og know-how, Trapfonden giver et væsentligt beløb til resten af projektet. Endelig har vi netop fået en underskudsdækning fra Initiativ- og Udviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget. Det gør, at vi kan køre projektet helt igennem til sommerferien og i den forbindelse har midler til de planlagte sociale elementer. Ud over, at Rødovre Tennisklub leverer projektstyring og tog risikoen, indtil den eksterne finansiering faldt på plads, har Bertil Jønsson, Marcin Gosieniecki og Poul Lundberg Andreasen brugt en del timer på at få projektet igangsat og bragt frem til det nuværende stade.

Tak til de mange aktører for, at I alle har givet og giver jeres bidrag til Team Fred-projektet med Valhøj Skole.

Vi har nu Corona-pause som alle andre. Men når vi kommer i gang igen, bliver der også tid til et statusmøde, hvor vi får resten af projektet sat på de skinner, der nu ligger helt frem til den 1. juli.

Team Fred v/Mette Rytsel fra Virum-Sorgenfri Tennisklub har leveret uvurderlig inspiration og gejst til, at vi er kommet så langt. Hun skal om nogen have en varm tak fra Rødovre Tennisklub og Valhøj Skole.