Udendørsbanerne under klargøring

Kommunens anlægsentreprenør HP Tennis gik langfredag den 2. april i gang med at fjerne det øverste lag grus på alle ni udendørsbaner. Derefter blev der påført det nye basislag, der skal holde hele sommeren. Alle ni baner er tromlet mange gange og ligger nu og sunder sig. Der er lagt linjer ud. Sidst i denne uge bliver det sidste lag grus lagt på og der tromles og vandes, før baneklargøringsudvalget tager over.

Områdechef Carsten Molsing passer og plejer banerne i dagtid sammen med sine folk, medens klubbens del af det fælles baneklargøringsudvalg tager sig af arbejdet om aftenen og i weekenderne. Om vejret holder, er banerne spilbare om 10 dage.

Men banerne bliver først frigjort til almindelige benyttelse, når idrætssekretariatet vurderer, at de kan klare dette. For megen regn og frost kan forsinke frigivelsen.

Vi vil orientere præcist derom, når vi får den endelige frigivelsesdato fra idrætssekretariatet.

Klargøringen af banerne er startet usædvanligt tidligt i år. En stor tak til idrætssekretariatet for at tage denne risiko. Medvirkende hertil er, at vort bedste herrehold i år spiller i elitedivisionen, der har første kamp søndag den 9. maj og gerne skulle have trænet udendørs på de baner, hvor turneringen afvikles. Derfor vil spillerne på elitedivisionsholdet – hvis forholdene tillader det – muligvis få adgang til at træne på nogle af banerne allerede i uge 16.

Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub