VIGTIGT: Pas på banerne!

Kære tennisspiller i Rødovre!

Pas på de 9 grusbaner i forbindelse med regn, så de ikke lukkes igen på grund af misbrug.

De 9 grusbaner blev frigivet til brug onsdag den 29. april. Torsdag den 30. regnede det så kraftigt, at der ikke kunne spilles.

Idrætssekretariatets medarbejdere konstaterede torsdag morgen, at flere medlemmer i tennisklubben – børn som voksne – spillede på baner, der ikke kan tåle spil i forbindelse med den regn, vi har fået det sidste døgn. Da vi iflg. vejrprofeterne går ind i en periode med megen regn, skal alle på anlægget respektere, at der kun må spilles på banerne, når de kan tåle dette. P.t. har banerne 2, 3 og 6 det godt, medens de øvrige seks baner er mest våde.

Respekteres dette ikke, kan Idrætssekretariatet blive tvunget til at lukke banerne for alle tennisspillere tilknyttet anlægget.

Ansatte under Idrætssekretariatet, trænere og ledere i Rødovre Tennisklub vil i de næste par uger, hvor banerne er skrøbelige, holde nøje øje med banernes tilstand og om fornødent bortvise spillere, der ødelægger banerne … og allerværst blive nødsaget til at lukke anlægget helt for en kortere eller længere periode.

Skulle der opstå tvivl om, hvor vidt banerne kan bruges eller ej, må tvivlen komme banerne til gode. Sørg i øvrigt for at udjævne huller og at feje banerne, så I medvirker til, at banerne kommer helt i top snarest muligt.

Idrætssekretariatet vil sætte laminerede opslag op i klubhuset og på banerne om dette snarest.

Med sportslig hilsen
Idrætssekretariatet & Rødovre Tennisklub