IMG_7460-760x507

Udendørsbaner

Her kan du se hvordan banerne er nummereret og deres beliggenhed i forhold til klubhuset (markeret med A). Banerne 3 & 4 samt 8 & 9 er udstyret med lys.

RT_baner-e1479133205978

Sådan plejes banerne

Banepleje – fejning – vanding:

For at banerne skal holde sig så gode som muligt gennem sæsonen, er der regler, som medlemmerne skal følge:

Før man starter spillet:

Det er vigtigt at banerne vandes hver gang, inden du starter spillet.
(HUSK at lukke for vandet på hanen efter brug, så der ikke er tryk på slangerne!!)

Efter man har spillet:

  • Banen repareres for evt. huller. Benyt træskraberne.
  • Banen fejes efter gældende retningslinjer;
  • Start i yderkanten af banen, så tæt på hegnet som muligt og fej rundt på den ene halvdel, indtil du og kosten er inde på midten af banehalvdelen.
  • Fej så langt ud til hegnet som muligt for at få fordelt gruset optimalt og for at holde ukrudtet nede.
  • Linjerne: Når banen er fejet skal linjerne ikke fejes. De næste der kommer, skal selv feje linjerne.

VÆR MEGET FORSIGTIG når der fejes linjer.
Det gælder om ikke at få fejet gruset væk ved siden af linjen, men kun feje selve linjen.
Hvis gruset fejes væk ved siden af linjen, så risikerer man at den løsner sig og lettere bliver sparket løs under spil.

HUSK:

  • Betræd kun banerne med tennissko
  • Vand altid banen inden du begynder at spille
  • Hvis det har regnet kraftigt og der ligger vandpytter/meget våd bane, så må banen ikke benyttes. Banen bliver hullet og ujævn og næsten umulig at reparere
  • Udjævn eventuelle huller i banen med det samme. Skrab hullet sammen med foden og tryk det fast
  • Sæt redskaberne på plads – ryd op efter dig

 

Tennisbanes opbygning

Det nederste lag på en tennisbane består af grove slagger på op til 15 centimeter i tykkelse. Deres funktion er at stabilisere bunden og bortlede vand til videre nedsivning.

Det mellemste lag består af fine slagger på maksimalt op til fem centimeter i tykkelse. I disse slagger er der blandet muldjord, og deres funktion er at holde på fugtigheden i tørre perioder samt være gennemtrængelig ved regnskyl.

Toplaget er tennisgruset. Det er fremstillet af knust tegl, iblandet tørler. Kornstørrelserne på de forskellige partikler skal kile sig sammen, men ikke mere fast end at vand kan komme igennem. Det er en vigtig forudsætning for at få en fast bane, men uden løbende vedligeholdelse bliver banen aldrig god.

Udendørsbanerne skal renoveres. Det forventes at være udført ved starten af næste udendørssæson, hvor alle ni baner har fået nyt dræn, opbygning og belægning, så der kan spilles på dem året rundt. Der kommer lys på alle ni baner, så der kan spilles fra tidligt om morgenen til sent om aftenen.