bold1-760x507

Indendørsbaner

Vi har 3 indendørs hardcourt baner til rådighed, som vi kan spille på fra kl. 7 til kl. 23 på alle ugens 7 dage.

Indendørssæsonen varer fra den 1. oktober til den 30. april.

Juniorer får tilbud om træning i indendørssæsonen.

Seniorer kan søge om at få en fast ugentlig banetid (her skal man være 4 spillere). Tildeling af banetider foregår efter ansøgning medio august, og planen for de tildelte banetider udsendes medio september.
Single spillere kan ikke tildeles en fast banetid. Istedet kan man søge om Fri reservation, hvilket indebærer, at 2 spillere kan reservere en ledig banetid gennem reservationssytemet på samme måde som på udendørs banerne.

Man skal have været medlem udendørs i sæsonen op til den pågældende indendørssæson for at få adgang til at spille indendørs.

Følgende regler gælder for benyttelse af timerne:

  • Tildelte banetider skal benyttes i hele sæsonen
  • En tildelt banetid skal benyttes hver gang
  • En doublebane skal altid besættes med 4 spillere
  • Hvis reglerne ikke overholdes, kan banen inddrages, og indbetalt gebyr betales ikke tilbage

Kontingentopkrævning indendørs
Har man betalt sit udendørskontingent, og har man fået tildelt banetid indendørs, udsendes der opkrævning i september, som skal betales indenfor den fastsatte tidsfrist.

Det er kun seniorer, der kan få fast banetid.

Juniorer tilbydes indendørs træning. Juniorerne vil først modtage kontingentopkrævning efter tilmelding til indendørssæsonen. Tilmelding udsendes/udleveres i september.