rt-1976-jpg
Björn Borg fotograferet i Rødovrehallen i 1976

Klubbens historie

Indtil 1959 var der ufatteligt nok ingen tennisbaner i Rødovre. Så tog en gruppe i Kommunalbestyrelsen initiativet sammen med Fællesrepræsentationen af Idrætsklubber i Rødovre (FIR) og satte en annonce i den lokale Rødovre Avis. Det resulterede i, at en gruppe på 40-50 personer den 18. februar 1959 samledes på Damhuskroen og startede klubben. En beskeden kapital blev tilvejebragt og en foreløbig bestyrelse blev udpeget. (“Den lovgivende forsamling”). Det stod i avisen (taget fra 50 års jubilæumshæftet) – Klik her

Et æresmedlem husker tilbage  – Klik her
De stolte traditioner skal føres videre  –  Klik her

Allerede ved indkaldelsen var 4 baner under anlæggelse i Espelunden, og man lovede dem klar ca. 1. juni samme år.
Den nye bestyrelse fik nu travlt med at lave love samt søge oplysninger hos naboklubberne for at se på banetegningssystemer.
Den 22. april 1959 blev lovene vedtaget på en generalforsamling, og den 5. juli stod 4 baner klar.

Bane-reserveringen foregik på tegningslister, som var opsat på et plankeværk. Der var en liste pr. dag, 6 dage frem, og der blev skiftet hver aften.
Omklædningsrummene var en skurvogn, som var opsat for enden af banerne, delt op i 2 rum uden bad.

Kontingentet for første halvår udgjorde kr. 30,-, og første regnskab balancerede med 1070,- kr. Medlemsantallet var 49.
Men tiden gik. I 1960 fik vi en nummertavle til banereservering, en bænk og sågar en dommerstol.
Allerede i 1962 fik vi et klubhus. Da var medlemsantallet steget til 174. Samtidig med klubhuset fik vi også en ny bane 5, og i 1963 havde klubben 7 baner.

I 1973 udvidedes kapaciteten på ny. Der kom lys på bane 3 og 4, og i 1975 anlagdes 2 nye baner 8 og 9 med Grasstex belægning.
I 1961 blev klubben medlem af SLTU med en meget beskeden deltagelse.

Nu deltager vi med 4 seniorhold, 3 veteranhold, 4 motionisthold og 3/5 juniorhold.

Vi kunne derfor i 2009 fejre klubbens 50 års jubilæum og indvielse af den nye tennishal med 3 doublebaner.

I 2018 udbyggede vi med to minitennisbaner og en moderne slåmur.