IMG_7440_1-760x507

Vedtægter & Regler

Nedenfor ses en oversigt over Rødovre Tennisklubs vedtægter og regler samt udvalgte regler og vejledninger fra Rødovre Kommune og spille- og turneringsregler.

Nederst på siden kan man læse om hvilke regler, der er ved brug af billeder på internettet.

Vedtægter for Rødovre Tennisklub

Banereglement fra Rødovre Kommune

Spille- og turneringsregler

Brug af billeder

Hjemmesiden opdateres løbende med billeder. Det kan være billeder som klubbens medlemmer tager i forbindelse med forskellige arrangementer eller billeder som informationsudvalget får produceret.

Det er en hovedregel at ingen skal eksponeres på hjemmesiden mod deres vilje, så vi gør derfor opmærksom på at man selvfølgelig kan få billeder fjernet fra hjemmesiden hvis man ikke ønsker at de skal være der.

Ønsker man at få et eller flere billeder fjernet kan man give besked til trænerne eller direkte til informationsudvalget – email: info@roedovretennis.dk. Beskriv gerne hvilket billede det drejer sig om.