IMG_0086-760x507

Kampe uden dommer

Langt de fleste tenniskampe spilles uden dommer og uden referee. Hvis der er tale om en holdkamp, vil der være en holdkaptajn tilstede, men ofte er det en spillende holdkaptajn. Derfor er den mest almindelige situation, at spillerne selv må håndtere alle afgørelser. I de tilfælde bør nedenstående retningslinier følges:

Man dømmer hver især på sin egen banehalvdel og deltager kun i domsafgørelser, hvis den anden spiller anmoder om det. Det gælder alle situationer, f.eks. også om en bold har ramt jorden to gange. Dog kan begge parter dømme net i serven, da nettet er fælles.
Ingen andre end spillerne må blande sig i afgørelserne.

En bold er inde med mindre man er sikker på at den klart er ude. Hvis der er tvivl om en bold er inde eller ude, er den per definition inde. Omspil bør undgås.

En bold, som returneres, er dermed godkendt som inde, dog accepteres ”refleksreturneringer”, hvis der umiddelbart efter slaget dømmes ude/fejl. Efter at pointet er færdigspillet, kan der ikke opponeres med henvisning til nedslagsmærket fra bolden.

I undtagelsestilfælde kan man på grusbaner, umiddelbart efter returnering af bolden, dømme denne ude/fejl, hvis man klart ser, at hele bolden er udenfor linien. Spillet skal dog stanses umiddelbart, spiller man videre, accepteres bolden som værende god.
Hvis spillet forstyrres af f.eks. en bold, der triller ind på banen, skal spillet afbrydes, så snart den ene part anser sig for generet. Pointet skal herefter spilles om. Hvis man trods det forstyrrende element spiller videre, har man accepteret forstyrrelsen som betydningsløs, og kan ikke kræve omspil, når pointet er færdig-spillet.

Serveren har ansvaret for at annoncere point stillingen, og meddeler stillingen højt og tydeligt før hvert point.

Hvis der alligevel er uenighed om stillingen, skal man gå tilbage til den seneste stilling, som begge parter sidst var enige om.
Der henvises i øvrigt til Dansk Tennis Forbunds regler, der kan ses på www.tennis.dk