Alle udendørsbaner får helårsbelægning og lys i 2023

I en tid med stigende inflation offentliggør Rødovre Kommune sin beslutning om at investere i 4 udendørs idrætsprojekter i 2023. Ét af projekterne består i at lade 2021-beslutningen om renovering af udendørsanlægget til tennis med 4 hybridbaner m/lys udvide til at omfatte alle 9 baner.

Se den fulde tekst på Rødovre Lokalnyts hjemmeside ved at klikke her

Der er meget at glæde sig over. Dels at vi får en virkelig grøn løsning på den banerenovering, som har været på vej siden 2003. Dels, at der fremover kan spilles udendørs op til 12 måneder om året mod 6 måneder de første 63 år af anlæggets levetid.

Der skal fra Klubbens side rettes en varm tak til Kommunalbestyrelsen og FIRs bestyrelse, der sammen i en ny beslutningsproces har truffet denne afgørelse, som allerede fra 2023 kan udvide spillemulighederne for tennis i Rødovre væsentligt.

Det vil sige:

  • om sommeren (9 baner med lys mod 4 i dag),
  • i tilfælde af regn (hvor banerne er spilbare efter kort tids tørvejr mod halve og hele døgn i dag),
  • eller vinterhalvåret (hvor vi i dag må nøjes med de i øvrigt fine indendørsbaner).

Da vi indviede tennishallen i 2009, udtalte den daværende formand Dorte Larsen, ”Dette er en dag, hvor selv den største pessimist i klubben må overgive sig og tænke positivt”.

Vi vil være i en tilsvarende situation igen, når de nye baner er klar til brug.

Stort til lykke til Gå-Lunt-Løb, der får bevilget træningsudstyr til deres aktiviteter langs Vestvolden, Rødovre Basket Initiativ, der kan komme i gang med basketball og Disc Golf, der får mulighed for at introducere en ny udendørs idræt i parken i Espelunden. Alle 4 investeringer placeres i bevægelse udendørs.

NB: Stor tak til følgegruppen i Klubben, der har bistået bestyrelsen det sidste års tid. Følgegruppen består af Lars Ahlstrand, Nina Hilsted, Peter Ravn Larsen og Einar Schwarz. Vi har henvendt os til Kommunens administration omkring det praktiske arbejde, som der nu skal laves en tidsplan for.

Bestyrelsen for Rødovre Tennisklub