Nyt om ibrugtagning af udendørsanlægget

To baner til baneklargøring nu, resten ved månedsskiftet:

Det sidste officielle brugermøde imellem projektledelsen og klubbens følgegruppe blev afholdt torsdag formiddag den 4. april.

Følgende blev besluttet:

  • Mødet godkendte vedhæftede aftale om partiel ibrugtagning af banerne 8 & 9; denne er hermed gældende,
  • Vi gav opdatering på installation og indkøring af det nye nøglebrikssystem til udendørsbanerne; opdatering til brugerne fra Torben Sejer Larsen kommer senere,
  • Resten af anlægget; dvs. banerne 1-7 samt arealet imellem banerne og klubhus/levende hegn m.v. vil blive frigivet omkring månedsskiftet april/maj. Og er byggeplads indtil da.
  • Vi gik oplægget til officiel indvielse tirsdag den 11. juni igennem. Og Sara Flachs – ny ansvarlig herfor – vil sammen med Tennisklubben tilsikre, at det endelige program foreligger inden udgangen af april.

Omkring den partielle ibrugtagning af banerne 8 & 9 forestås denne af trænerteamet Marcin Gosieniecki, Einar Schwarz og Christian Østergaard. Det er i starten primært junior- og elitespillere, der kommer i betragtning til at være med til at få banerne 8 & 9 gjort spilleklar.

Hvis du/I har gode ideer til yderligere klargøring af banerne, fremsættes de direkte til Marcin/Einar/Christian. Grundlæggende set skal banerne vandes og bruges så meget som muligt, men under styrede forhold – jævnfør aftalen om tidlig ibrugtagning.

Einar Schwarz og Poul Lundberg har møde med Carsten Molsing fra Idrætssekretariatet tirsdag den 9. april kl. 10.00-11.00. Hovedsigtet med mødet bliver at afklare praktiske forhold omkring skiltning, midlertidige låse og rødt grus til banerne 8 og 9 og senere banerne 1-7, arbejdsfordeling Idrætssekretariat & Tennisklub i samme forbindelse samt behovet for nye windbreakers m.v.   

Vi har opfordret projektledelsen til at give os og Idrætssekretariatet et varsel på ca. 1 uge, når resten af anlægget frigives. Det muliggør, at så mange som muligt kommer i gang med at klargøre de resterende baner fra frigivelsesdatoen samt at få klubhuset og bord-/bænkesæt m.v. klar til brug også.  

Og en opfordring til allersidst:

  • Anlægget ser ud til i sin helhed at blive afleveret til Kommunen omkring den 1. maj 2024,
  • Men de enkelte baner skal dernæst gøres klar til spil via jævnlig vanding og benyttelse 1-3 måneder efter officiel aflevering fra projektgruppen,
  • Der skal i forbindelse med afleveringen leveres en mængde skriftlig dokumentation til Kommune m.fl. Dette kræver rigtigt meget arbejde administrativt her til sidst,
  • Først når denne afleveringsforretning er tilfredsstillende gennemført, kan vi som brugere komme i sving med baneklargøring og senere normalt spil, træning og konkurrence.

I den forbindelse kan vi henvise til denne hjemmeside: https://redplusbaner.dk/REDPLUS/referencer.html og specielt her udtalelse fra Phillip Ørnøe – elitespiller og træner i Gentofte Tennisklub – I skal bladre ca. 2 sider ned i dokumentet for at få brugervurderinger. Men det er umagen værd, nu da vi alle skal i gang med at gøre anlægget helt klar til brug.

Vi skal alle medvirke i at gøre banerne spilbare og at blive rigtigt gode til at se fordelene ved de nye baner. De bliver ikke som de gamle, der er fjernet nu!- Nej, de bliver langt bedre og giver mange flere spilmuligheder end tidligere.

Mvh. Bestyrelsen