1. tegningsrunde indendørs 2019-20

Tirsdag den 1. oktober 2019 starter den nye indendørs sæson. Du kan skaffe dig en god banetid ved at søge nu.
Medlemmer, der allerede har fået tildelt en spilletid i runde nul, kan IKKE deltage i runde 1. Ansøgningsskemaer, hvor bare et medlem allerede har fået spilletid vil blive afvist.
Der er følgende muligheder for at få fast banetid oveni retten til Fri Reservation, som er en del af kontingentet for alle indendørs medlemmer:

Medlemskab af 4-blok HØJ eller LAV, 2-blok LAV på formiddage:

 1. Du kan tegne en 4-blok HØJ sammen med 3 andre seniormedlemmer mandag – fredag fra 18:00-22:30 for 1.365 kr. pr. medlem,
 2. Eller en 4-blok LAV sammen med 3 andre seniormedlemmer uden for ovennævnte periode for 1.100 kr. pr. medlem,
 3. Eller en 2-blok LAV sammen med ét andet seniormedlem for 575 kr. pr. deltager. Gælder kl. 6:00-15.00 på hverdage, bemærk fri reservation for denne pris er mandag-fredag 06:00-15:00. Hvis der ønskes fri reservation alle tider, er prisen 1.100 pr deltager.

Medlemskab af en storblok er også et alternativ:

 1. Senior Elite truppen med fælles træning. Deltagerne i dette forløb udvælges af Seniorudvalget. Kontingent 1.365 kr. samt et træningsgebyr på 525 kr. pr. deltager for 1. time ugentligt, 1.050 kr. for 2 ugentlige træningstimer; dvs. henholdsvis 1.890 kr. eller 2.415 kr. pr. medlem,
 2. Som motionist kan du deltage i Lørdag Morgen, hvor der bliver 1½ times spilletid i tidsrummet kl. 9:00-13:30 efter samme principper som hidtil. Deltagerne i dette forløb udvælges af Lørdag Morgen-udvalget. Kontingent 1.365 kr. pr. medlem.

Hvis du ønsker at komme i betragtning til en 4-blok HØJ eller LAV eller en 2-blok LAV, meld ind vha. dette skema i postkassen INDE I Klubhuset senest lørdag d. 3 august kl 10:00.

Snarest herefter vil bestyrelsen fordele tiderne og melde disse ud. Alle seniormedlemmer vil også få tilbud om at søge i anden udbudsrunde. Alle ansøgninger vil blive behandlet på lige fod, hvilket kan betyde, at man IKKE automatisk får samme tid som sidste år.

Alle indendørsmedlemmer skal have en nøglebrik. Har du ikke allerede en sådan, vil du blive opkrævet 200,00 kr. i depositum. Hvis du fik udleveret en nøglebrik sidste år, vil den fortsat virke, når kontingentet er betalt. I øvrigt skal betaling for 1. runde ske senest den 2 september 2019, da vi ellers forsøger at afsætte blokken til anden side.

Hvis du ikke bliver medlem på 1 af ovennævnte måder, kan du blive Frit Reservations medlem for 1000 kr. Her kan du spille med et andet ledigt medlem med mulighed for at reservere 14 dage frem. Ønsker du et sådant medlemskab, kan du bestille det ved selv at aflevere skemaet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub

Om udfyldelse af ansøgningsskemaet efterfølgende:

Ansøgningsskemaet anvendes udelukkende af seniorspillere, der ikke allerede har fået tildelt spilletid eller har meldt deres 1. prioritet ind via en storblok.

En fast spilletid består af en bane i 90 minutter. For at søge om en fast spilletid skal der være 4 seniormedlemmer på ansøgningen; dog kun to ved formiddagsmedlemskab.

En spiller kan kun optræde én gang og på ét ansøgningsskema.

Fordeling af tid sker efter følgende runder:

Den overordnede fordeling af spilletid er allerede sket i brugerbestyrelsen imellem Aktiv Fritid, Rødovre Kommune og Rødovre Tennisklub. Tennisklubbens bestyrelse har dernæst fordelt banetider forlods til juniorer samt de to storblokke for seniorer.

Første runde:
Lodtrækning blandt ansøgningsskemaer indsendt til tiden

Anden runde:
Lodtrækning om usolgte blokke. Her vil man også kunne ansøge om faste singlebaner i tidsrummet 22:30-00:00 mod dobbelt betaling.

De tider, der ikke tegnes som faste tider, kan reserveres af alle seniormedlemmer igennem Fri Reservation. Herigennem kan man reservere spilletid 14 dage frem single- og dobbeltspil.

Gæstenummer 9999 kan ikke benyttes indendørs.

Skemaet efterfølgende udfyldes således:

 1. Fulde navn og medlemsnummer på de 4 spillere påføres (2 ved formiddagsblok hverdage). Der skal kun afleveres 1 skema pr. blok,
 2. Sæt et 1-tal i den tid, I helst vil have, et 2-tal for jeres anden prioritet, osv. Hvis der ikke er noget ledigt på jeres skema, når det trækkes ud, får I ikke nogen tid. Det er derfor vigtigt at udfylde med så mange prioriteter som muligt. Hvert hold får kun 1 tid i denne runde,
 3. De baner der allerede er tildelt er markeret med et bogstav, hvis der ud for en given tid står 3 bogstaver, kan den ikke søges,
 4. Skemaet skal underskrives af en kontaktperson og afleveres i postkassen i klubhuset senest lørdag d. 3 august kl 10:00.
 5. Skemaer, der er udfyldt med mindre end 4 personer (2 personer hverdage formiddag), eller hvis der optræder personer der er med i en stor blok eller allerede har fået tildelt tid, vil IKKE blive behandlet.
 6. Der skal opgives kontaktansvarlig for blokken. Denne får til opgave af afmelde blokken, hvis der ikke bliver anvendt og at sørge for indbetaling af kontingent for hele blokken.

NB. Specielt i weekender kan der komme turneringskampe og stævner, som medfører aflysning af forhåndsreservationen OG FASTE TIDER, men dette vil blive meddelt tidligst muligt.

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af skemaet, er du velkommen til at sende en mail til Torben Sejer på torbensejer@hotmail.com.