Opdateret: Ekstraordinær generalforsamling 12/10

Rødovre, den 27. september 2023

Til medlemmerne.

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Rødovre Tennisklub

Torsdag d. 12. oktober 2023 kl. 18:30-22:00,
i klubhuset Rødovre parkvej 475

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Medfinansiering af projektet ”renovering af udendørsanlægget”.

3. Eventuelt.

Læs bestyrelsens debatoplæg her. (bilag 1)
Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen. (bilag 2)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub