Generalforsamling 2024

Sæt X i kalenderen den 7. marts 2024 – ordinær generalforsamling i Tennisklubben.

Hermed orientering om, at den ordinære generalforsamling for Rødovre Tennisklub i år afvikles på Rødovregaard torsdag den 7. marts 2024.

Som medlem kan få forslag taget op til behandling, hvis de senest den 31. januar fremsendes til formanden for klubben, Poul Lundberg Andreasen på poul@lundberg-consulting.dk

Dagsorden med bilag m.v. udsendes til alle medlemmer i midten af februar måned.

Bestyrelsen for Rødovre Tennisklub