Hallen kommer ikke i brug foreløbigt!

I forbindelse med den seneste åbning af samfundet findes der også nye muligheder for at dyrke idræt indendørs i haller o. lign.

Bestyrelsen har vurderet den fremsendte redegørelse fra Dansk Tennis Forbund og DGI og ønsker ikke for øjeblikket at gøre brug af denne mulighed.

Hovedbegrundelserne herfor er:

  • at der stilles krav om coronapas for alle voksne fra 18 og opefter,
  • at foreningen har ansvaret for at checke, at alle deltagere besidder et sådant,
  • at der skal foretages stikprøvekontrol af foreningen uden, at vi kender proceduren for, hvordan dette skal foregå.

Bestyrelsen vil naturligvis som hidtil følge udviklingen nøje og ændre sin beslutning, hvis vi føler os i stand til at honorere betingelserne for at anvende hallen.

Klik eventuelt videre til opslag på Dansk Tennis Forbunds hjemmeside

Dette er en beklagelig situation, specielt når Rødovre Kommune i øvrigt har gjort det muligt at anvende hallen i følgende tidsrum frem til den 30. juni:

  • Kl. 15-21 på hverdage
  • Og kl. 9-15 i weekenden.

Eneste undtagelse er elitedivisionsholdet, der kan bruge hallen til kampe, hvor regn umuliggør kampafvikling ude.

Bestyrelsen