Her er planen for renovering af udendørsanlægget

Her er planen for renovering og omlægning af tennisbanerne udendørs 2023-2024

 Arkitektfirmaet CREO Arkitekter A/S har nu fået godkendt tidsplanen for renovering af tennisbanerne. Se  tidsplanen her.

Tidsplanen respekterer de forslag vi er kommet med, eftersom:

 • Der bygges i efteråret 2023,
 • Forventet indvielse af anlægget fredag den 15. marts 2024.

Projektet kommer i licitation i begyndelsen af august med henblik på, at arbejdet gennemføres i 4. kvartal 2023.

Der forventes afholdt to brugermøder med tennisklubbens repræsentanter. Vi har nedsat en særlig følgegruppe, der består af:

 • Nina Hilsted – klubhus- og motionistudvalget,
 • Peter Ravn – veteranmedlem og vidende på anlægs- og halområdet fra mangeårigt virke i Egedal Kommune,
 • Lars Ahlstrand – veteranmedlem og indsigtsfuld omkring beslutnings- og arbejdsprocesser i Rødovre Kommune,
 • Einar Schwarz – nøglefigur omkring spillerudvikling på junior- og elitesiden,
 • Torben Sejer – bestyrelsesmedlem med særligt ansvar for banereservationer og afvikling af holdkampe og andre konkurrencer på anlæggene,
 • Helle Christensen – næstformand og formand for brugerbestyrelsen for tennisanlæggene,
 • Poul Lundberg – formand og involveret i opførelse af tennishallen i 2008-09, minitennisanlægget i 2017-18 og andre idrætsprojekter i Kommunen.  

Følgegruppen har allerede afleveret vores foreløbige ønsker til bl.a.:

 • Belægninger – helårsbelægning – og tidssvarende hegn om dette,
 • Beplantninger,
 • Lys,
 • Adgangssystemer.

Ved de planlagte møder kan vi møde op med maksimalt 3 personer, som vil blive udpeget fra følgegruppen. Men inden da skal vi opdateres med hensyn til, hvad vi skal have fokus på.

Det andet brugermøde afholdes omkring den 1. maj og det tredje medio maj.

Så har I nogle overvejelser, som skal med i disse møder, er det nu vi gerne skulle have disse input. Og dér tager I blot fat i det medlem af følgegruppen, som er tættest på jer.

En meget vigtig faktor er, at det foreliggende projekt ”kun” drejer sig om de ni rødgrusbaner med tilhørende dræn, belægninger, hegn og lys. Det omfatter altså ikke klubhuset, arealet imellem de 9 baner og klubhuset eller minitennisbanerne & slåmuren.

Nedtællingen er begyndt. Hvis planen holder, er der officiel indvielse om 347 dage; dvs. mindre end et år. Det bliver en stor begivenhed. Og vi er allerede i gang med at tænke over, hvordan denne store dag gribes bedst an.

Billedet øverst illustrerer vist meget godt en af de situationer vi skal bort fra – oversvømmelse august 2022.

Bestyrelsen