Indendørssæsonen starter lørdag den 1. oktober

Vejrliget de sidste par dage har mindet os om, at det er efterår og at indendørssæsonen starter lørdag den 1. oktober.

Det giver anledning til flg. bemærkninger:

  • Kun medlemmer, der har betalt for indendørs medlemskab for den kommende vinter, kan reservere baner og spille indendørs,
  • På juniorområdet fortsætter man med træning udendørs i oktober, når vejret et til det. Man går ind, når der bliver dårligt vejr,
  • Andre medlemmer kan også fortsætte udendørs, så længe nettene bliver oppe og det forventes de at være oktober måned med.

Hvis du endnu ikke har vintermedlemskabet på plads, opfordres du til at få betalt. Da der er en administrativ proces af ca. 1 uges varighed fra betaling via bookingportal eller en opkrævning, må sådanne medlemmer væbne sig med tålmodighed.

I ønskes alle en god sæson indendørs. Vi har fået mange medlemskaber på plads allerede, men det varer nok en måneds tid, inden vi kan erklære ”FULD HAL”.

PS: Energiregningen ved at holde tennishallen åben om vinteren bliver flere gange højere end normalt. Vi forventer, at der løbende fra Kommunens side vil komme stramninger af energimæssig karakter. Vi melder straks nyt, når sådant indløber.

Mvh. Bestyrelsen