Som tidligere år afvikler motionistudvalget en turnering, som alle RT’s motionister er velkomne til at deltage i. Turneringen afvikles i perioden primo juni til medio september efter nogenlunde de samme regler som tidligere år. Spillereglerne kan du læse på opslagstavlen i klubhuset.

Som udgangspunkt spilles der i 3 niveauer (let-øvet, øvet og meget-øvet) i 5 rækker, Damesingle, Herresingle, Damedouble, Herredouble og Mixdouble.
I tilfælde af for få tilmeldinger i en gruppe, vil den blive slået sammen med et andet niveau.

Det koster 50,00 pr. række pr. person (som går til præmier til de bedste). I doublerækkerne skal begge personer betale (men der er også præmie til dem begge). Du kan overføre pengene til: reg.nr. 2114 og kontonr. 0721 890 856, eller via mobilepay til 29452240. HUSK at skrive navn og medlemsnummer på indbetalingen. Din tilmelding er først modtaget når vi har modtaget din indbetaling.

Sidste frist for tilmelding er: torsdag d. 1. juni 2017.

Der vil i år blive sat en liste op på opslagstavlen i klubhuset så du kan efterlyse en doublemakker.

Turneringsplanen vil blive udsendt pr. mail og sat op på opslagstavlen umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.

Regler for kampafvikling kan ses her.

Torben Sejer, Motionistudvalget