Tennisklubben skal lave skitseprojekt

Idrætten i Rødovre løfter i flok

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 3. marts blev det af de 39 foreninger under Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre – FIR – vedtaget at rette en fælles henvendelse til Rødovre Kommune om at udarbejde en fælles udviklingsplan for idrætten i Rødovre. Tennisklubbens ønsker er naturligvis en del af denne henvendelse, ligesom vi har en aktiv rolle i arbejdet med udviklingsplanen (kan ses ved at klikke her).

Henvendelsen er afsendt til borgmester og kultur- og fritidsudvalget den 11. marts og er for et par dage siden lagt op som høringssvar på Rødovre Kommunes hjemmeside under punktet Forslag til Rødovrestrategi 2020.

Vi har længe set frem til, at kommunen gør alvor af at igangsætte sin egen plan fra 2005 om at renovere anlægget udendørs. Vi håber at få vores egne ønsker igennem ved at gå sammen med andre udviklingsorienterede foreninger om:

  • At øge antallet af idrætsudøvere i idrætsforeningerne i Rødovre væsentligt, så endnu flere er i god form, hvis de skulle møde en farlig virus, bakterie eller anden sygdom *)
  • At få renoveret og bygget tidssvarende anlæg i Rødovre til alle idrætsinteresserede.

Nu hvor henvendelsen er afleveret til Kommunens folk, fortsætter arbejdet med at kvalificere de tanker, som idrætten har lagt frem. I Tennisklubben skal vi have lavet et egentligt skitseprojekt for udendørsprojektet omfattende:

  • Kommunens oprindelige plan om udskiftning af dræn, baner og hegn samt lys på banerne,
  • Nyt adgangssystem til udendørsanlægget samt tilskuerfaciliteter, så træning og kampe kan følges af flere interesserede.
  • Red Plus-belægning på 4 baner, så vi her kan spille udendørs 10 måneder om året,
  • Overdækning på to baner, så der kan spilles i al slags vejr hele året på disse,
  • To padelbaner ved indgangen til anlægget, så vi kan tiltrække nye medlemmer og servicere flere brugere,

Projektet er tænkt som et modulprojekt, hvor man kan bygge de enkelte elementer over flere omgange, hvis der ikke er penge til at lave alt på en gang.

*) Rødovre ligger på det halve af landsgennemsnittet hvad angår aktive idrætsudøvere!

Klik her for at se Tennisavisens omtale af de to Red Plus-baner, der blev indviet i Gentofte Tennisklub sidste forår  – eller via FaceBook her.

Mvh. Bestyrelsen