To bestyrelseposter til besættelse senest 5.3.2019

Til to virkelige foreningspersoner er der to bestyrelsesposter ledige som henholdsvis sekretær *) og kasserer i bestyrelsen med tiltrædelse snarest muligt og valg den 5. marts 2019:

Interesserede bedes henvende sig til:
Næstformand Helle Christensen på telefon 61 67 18 54 eller helle.chr@vip.cybercity.dk
Formand Poul Lundberg Andreasen på telefon 20 21 99 13 eller poul @lundberg-consulting.dk

Gerne i god tid, så indholdet i posterne er velkendt før generalforsamlingen den 5. marts 2019, hvor valgene til bestyrelsen finder sted.

Klik her for at se nærmere beskrivelse af bestyrelsesposterne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub

*) Nuværende sekretær Peter Munck genopstiller ikke til generalforsamlingen, men fortsætter i Informationsudvalget med fortsat ansvar for hjemmesiden og nyhedsmodulet tilknyttet samme.