Klubhuset åbner helt den 3. august

Adgang til omklædnings- og baderum i klubhuset fra mandag den 3. august 2020.  

Som det fremgår af vedhæftede nyhedsbrev fra Idrætssekretariatet (klik her), kan vi fra næste mandag tage omklædning og bad i anvendelse.
Bemærk især følgende i brevet:

  • At der nu gøres rent to gange dagligt,
  • Samt løbende vil finde aftørring af håndtag og kontaktflader sted.
  • Reglerne omkring mindst 1 meters afstand til andre brugere og aftørring af omklædningsområdet før og efter anvendelse skal respekteres,
  • Derudover skal de generelle hygiejnekrav overholdes.

Vi kan se, at smitten kommer tilbage bl.a. i Tyskland og Spanien, så alle opfordres til at holde fast ved hygiejnekravene, så vi ikke oplever tilsvarende på tennisanlæggene i Rødovre.


Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub