Nyt om renoveringsprojektet

Renoveringsprojektet kører som det skal: NO STRESS!

Som bekendt er Rødovre Kommune i fuld gang med at sætte renoveringsprojektet udendørs i gang. For Tennisklubbens vedkommende har vi problemfrit medvirket i de nødvendige brugermøder for at få vores ønsker og tanker med i projektet.

CREO-arkitekter er tilknyttet Kommunen som rådgiver på design, udbud og projektstyring på projektet. Vi har i går fået følgende opdatering omkring den korte tidsramme fra CREO Arkitekter:

  • Der afholdes licitation den 19. september 2023,
  • Rødovre Kommune forholder sig til licitationsresultatet senest den 28. september 2023.

Næste fase bliver en nabohøring i løbet af oktober, inden projektarbejdet kan tage sin begyndelse den 1. november 2023.

Alle medlemsspørgsmål til projektet bedes kanaliseret igennem vores formand Poul Lundberg Andreasen på poul@lundberg-consulting.dk  

Sammen med vores interne følgegruppe vil Poul vurdere, om vi vil ulejlige Kommunen og arkitektfirmaet med henvendelsen. Medlemmer er velkomne til at henvende sig til vores følgegruppe, hvis data findes på opslagstavlerne. Alle 7 er opdaterede omkring projektets forudsætninger og kan forklare, hvad vi arbejder henimod.

Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub